شتابدهنده یونیکا

تیم یونیکا

هستی قهری

مدیر دیجیتال مارکتینگ

مریم امیرریاحی

مدیر پروژه‌ها

فرزاد خرمشاهی

مشاور و منتور

اکبر قهری

مشاور و منتور