شتابدهنده یونیکا

منتورینگ

کار منتور چیست؟

دستم بگرفت و پا به پا برد       تا شیوه‌ی راه رفتن آموخت 

داشتن انگیزه بالای تیم، توان اجرایــی و ایده منــــاسب ضروریات یک استارت‌آپ موفق هستنــــد، اما کـــــافی نه! 

بسیاری از استارت‌آپ‌ها با وجــود داشــــــتن چنیــــــــن ترکیـــبی به موفقیت نمی‌رســــند، چرا که راه را از بیـــراهه نمی‌شنـــاسند و مجبورنـــد با آزمون و خطا مسیـــر دشوار کارآفرینی را طی کنند. اما چه سود که میـدان استــــارت‌آپ جای آزمون و خطــا نیست، پس راهبـری کارآزموده ببایـــد. متخصصــی که راهی که یک استـــارت‌آپ باید برود تا زنــده بماند را چندبــاره رفته و می‌داند پشت این پیچ چه چیز در کمین است.  

در یونیکا جمعی از کارآزمودگان هم پیمان شده‌اند تا کسـب و کار نوپـــایی به دلیـل کم تجربگی قافیه و میدان را نبازد و اگر مساله یا نیازی را به خوبی حل می‌کند یا برمی‌آورد، سرِپا بماند و پایدار شود.

همراه با حوزه‌های تخصصی دیگر مانند شبکه توزیع، حمل و نقل، بسته‌بندی، تولید، اپراتورهای تلفن همراه، حمایت‌های دولتی و ...

حوزه‌های تخصصی که در برنامه منتورینگ یونیکا به آن پرداخته می‌شود شامل این موارد است:

تجاری

اطلاعــــــات کــــــفِ بازار، نحــــوه ورود، شناخت رقبا، استراتژی رقابت، تهیه برنامه بازاریـــــــابی، ارتبــــاطات تجــاری، بازاریــــــابی B2B 

فنی

معماری فنّی، چالش‌های افزایش مقیاس، امنیــت، استانـــداردها، زیرساخت مناسب

اقتصادی

آیا دو دو تا چهارتای کسب و کــــار درســـــت اســــت؟ قیمت‌گذاری، دوره بازگشـت سرمایــه، بــازدهی، جریان نقــدی، سرمایـه در گردش 

مالی

حسابداری، مالیـات، بیمـه، مدیریت هزینه‌ها، حقــوق و دستمــــــزد، مدیریــــــت جریـــان نقدی

حقوقی

چالــــــش‌های قانـــــونی، مجوزهـــــای لازم، ثبـــــت شرکـــت و نحــوه تهیه و ثبت قراردادها و توزیــع سهـام، قراردادهای محرمانـــــگی (NDA) و منع رقابت 

مدیریتی

ساختار سازمـانــی، شــــرح وظــــایف، تـــــوسعــــــه، استانداردهای ارائه خدمات، پشتیبــــــانی مشتـــــریان

حتی اگر کسب و کار شما از شتابدهی بزرگتر است اما به دلایلی کمک و یاری از یک متخصص کارآزموده و باتجربه می‌خواهید، یونیـکا همچنان کنار شماست. با ما تماس بگیرید تا منتور مورد نظرتان را پیدا کنید و از این سربالایی کسب و کار هم سربلند بالا بیایید.

منتورهایی که با یونیکا همکاری می‌کنند:

فرزاد خرمشاهی

یاسر رضایی

اکبر قهری